Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Normy


Według normy międzynarodowej ISO 10816-3  przyjmuje się cztery strefy oceny maszyn:

A -  Drgania nowo oddanych do eksploatacji maszyn powinny znajdować się w tej strefie - stan dobry

B -  Maszyny, których drgania zaliczono do tej strefy mogą pracować długotrwale bez ograniczeń - stan użyteczny

C -  Maszyny, których drgania znajdują się w tej strefie uważa się zwykle za nie nadające się do długotrwałej pracy ciągłej. Na ogół maszyna może pracować przez ograniczony okres czasu, aż będzie możliwość podjęcia działań zapobiegawczych- stan warunkowo dopuszczalny

D
 -  Wartości drgań w tej strefie są zazwyczaj uważane za wystarczająco poważne, żeby spowodować uszkodzenie maszyny, po osiągnięciu którego maszynę należy wyłączyć - stan niedopuszczalny
 
Wg normy ISO 10816-3 podzielono maszyny na cztery grupy stosownie do typu maszyny, mocy znamionowej lub wzniosu osi wału:

Grupa 1:  Wielkie maszyny o mocy znamionowe ponad 300kW; maszyny elektryczne o wzniosie osi  wału Hł 315mm, (maszyny te mają zazwyczaj łożyska ślizgowe, zakres prędkości obrotowych rozciąga się od 120obr/min do 15000obr/min),

Grupa 2
: Maszyny średniej wielkości mocy znamionowej powyżej 15kW aż do 300kW  włącznie; maszyny elektryczne o wzniosie osi wału 160mm ŁH<315mm (maszyny te mają zazwyczaj łożyska toczne i prędkości obrotowe powyżej 600obr/min),

Grupa 3
:  Pompy z wirnikami wielołopatkowymi i z oddzielnym napędem ( odśrodkowe, o mieszanym przepływie lub o przepływie poosiowym) o mocy znamionowej powyżej 15kW ( maszyny tej grupy mogą mieć łożyska ślizgowe lub łożyska toczne),

Grupa 4: Pompy z wirnikami wielołopatkowymi i z wbudowanym napędem ( ośrodkowe, o mieszanym przepływie i o przepływie poosiowym) o mocy znamionowej powyżej 15kW ( maszyny tej grupy mogą mieć łożyska ślizgowe lub łożyska toczne),

 
Norma ISO 10816-3 dla maszyn powyżej 15 kW przyjmuje wartości graniczne poziomu drgań:

 
Grupa
Klasa podpory
Granice strefy
Przemieszczenie
wartość skuteczna
[um]
Prędkość
wartość skuteczna
[mm/s]
  I
Sztywna
A/B
B/C
C/D
29
57
90
2,3
4,5
7,1
Elastyczna
A/B
B/C
C/D
45
90
140
3,5
7,1
11
II
Sztywna
A/B
B/C
C/D
22
45
71
1,4
2,8
4,5
Elastyczna
A/B
B/C
C/D
37
71
113
2,3
4,5
37,1
III
Sztywna
A/B
B/C
C/D
18
36
56
2,3
4,5
7,1
Elastyczna
A/B
B/C
C/D
28
56
90
3,5
7,1
11
  IV
Sztywna
A/B
B/C
C/D
11
22
36
1,4
2,8
4,5
Elastyczna
A/B
B/C
C/D
18
36
56
2,3
4,5
7,1