Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Teoria


Powiększenie
Powiększenie

Wizualizacja drgań.

Drgania są najczęściej skutkiem niedoskonałości stanu technicznego urządzenia będącego w ruchu. Liczne badania wskazują, że sygnał drganiowy towarzyszący pracy maszyn jest jednym z najważniejszych sygnałów diagnostycznych. Stan dynamiczny zespołu maszyn określa się przez pomiar drgań, a następnie porównuje wyniki pomiarów z wielkościami normowymi. W celu diagnozy i znalezienia przyczyny złego stanu dynamicznego zespołu maszyn wykorzystuje się wiele metod opartych na pomiarze drgań. Może to być obserwacja trendu drgań, analiza widmowa (analiza sygnału w dziedzinie częstotliwości), wybiegi i rozbiegi, estymaty i funkcje sygnału. Często zastosowanie nawet bardzo zaawansowanych metod analizy sygnału nie prowadzi do szybkiego i trafnego ustalenia   przyczyn drgań. Bardzo pomocną w trudnych diagnostycznie przypadkach jest wizualizacja drgań.

Umożliwiają to specjalne programy komputerowe, które przetwarzają zebrane wyniki pomiarowe i pozwalają przełożyć częstotliwość , amplitudę drgań i ich fazę, na wartości umożliwiające obejrzenie drgań obiektu na ekranie komputera.
 
Wizualizacja (animacja) drgań pozwala obejrzeć drgania, które są odkształceniem maszyny w czasie jednego cyklu np. w czasie jednego obrotu.

Umożliwiają to specjalne programy komputerowe, które przetwarzają zebrane wyniki pomiarowe i pozwalają przełożyć częstotliwość , amplitudę drgań i ich fazę, na wartości umożliwiające obejrzenie drgań obiektu na ekranie komputera.