Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Zadania wibrodiagnostyki


Do zadań wibrodiagnostyki zaliczamy:

Ocena drgań mechanicznych
 • Pomiar szerokopasmowego poziomu drgań, np. zgodnie z ISO 10816.
 • Pomiar względnych drgań wałów,np. wg ISO 7919.
Postępowanie prowadzące do określenia przyczyn drgań
 • Ocena stanu łożysk tocznych.
 • Analiza widmowa drgań.
 • Rejestracja charakterystyk rozbiegowych i wybiegowych maszyn.
 • Wyznaczenie charakterystyk procesowych drgań.
 • Badanie częstotliwości własnych.
 • Wizualizacja drgań.
Minimalizacja drgań
 • Wyważanie dynamiczne (wyrównoważanie) wirników maszyn.
 • Korekcja niewspółosiowości wałów zespołu połączonych sprzęgłem.
 • Wskazanie właścicielowi maszyny innej przyczyny drgań niż w/w.
Drgania maszyn są najczęściej skutkiem niedoskonałości ich stanu technicznego i ich posadowienia. Aby zlokalizować przyczynę złego stanu dynamicznego zespołu maszyn wykorzystuje się wiele metod opartych na pomiarze i analizie drgań.