Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Ocena techniczna


Wykonujemy ocenę techniczną stanu maszyn, diagnozowanie przyczyn ich niesprawności technicznej na podstawie pomiarów drgań oraz ich analizę. Wykonujemy również pomiary drgań własnych i pomiary rezonansów. 


Symptom drganiowy jest podstawą oceny stanu dynamicznego maszyn i urządzeń. Dyspozycyjność, bezpieczeństwo eksploatacji oraz trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym ma olbrzymie znaczenie na osiągany sukces ekonomiczny przez przedsiębiorstwa.Znaczne straty produkcyjne mogą być skutkiem nieprzewidzianych awarii maszyn i urządzeń, a w konsekwencji postoju maszyn. Do tego dochodzą często bardzo kosztowne naprawy w/w maszyn.

Konieczne jest jak najczęstsze rozpoznawanie zmian stanu dynamicznego maszyn, stopnia zaawansowania zużycia, rodzaju i poziomu uszkodzeń po to, aby w przyszłości zapobiec ich skutkom i wcześniej podjąć odpowiednie działania (wyważanie, osiowanie, poprawa posadowienia). Obserwacja maszyn przez obsługę tylko w wyjątkowych sytuacjach daje takie możliwości.

 
Najwcześniejsze rozpoznanie zmian stanu dynamicznego maszyn dają systemy monitorujące ich stan techniczny poprzez pomiar drgań - wibrodiagnostyka.

Dobrze zaprojektowana maszyna charakteryzuje się niskim poziomem drgań. W trakcie eksploatacji następuje zużycie maszyny, fundamenty osiadają, elementy maszyny ulegają deformacji i z czasem dochodzi do subtelnych zmian właściwości dynamicznych maszyny. Pojawia się nadmierna niewspółosiowość wałów połączonych sprzęgłami, zużycie części, zwiększone niewyważenie elementów wirujących i zwiększenie luzów. Wszystkie te czynniki znajdują swoje odbicie we wzroście energii drgań maszyny. W wyniku tej sytuacji mogą być wzbudzane drgania rezonansowe i znacznie zwiększone obciążenia dynamiczne. Przyczyna oraz skutek oddziaływają na siebie (dodatnie sprzężenie zwrotne) i maszyna nieuchronnie zmierza ku awarii.