Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Wielkości charakteryzujące drgania


Powiększenie

Przemieszczenie drgań
Wielkość wektorowa, określająca położenie punktu ciała względem położenia tego punktu w stanie równowagi dynamicznej, przy czym koniec wektora znajduje się w aktualnym położeniu punktu. Jednostką miary przemieszczeń drgań mogą być np. mm, um. być np. mm, um. 

Prędkość drgań
Wielkość wektorowa - pochodna przemieszczenia drgań względem czasu. Przykładowa jednostka miary: mm/s.

Przyspieszenie drgań
Wielkość wektorowa - pochodna prędkości drgań względem czasu. Jednostką miary jest np. m/s2. W szczególnym przypadku drgań harmonicznych amplitudy tych wielkości są związane ze sobą następującymi zależnościami:

v = ω s;    a = ω2 s; 
gdzie:
s  jest amplitudą przemieszczeń drgań,
v  jest amplitudą prędkości drgań,
a  jest amplitudą przyspieszeń drgań,
ω jest częstością.
 

Faza drgań harmonicznych
Faza jest określana dla jednej, konkretnej częstotliwości drgań, jako stosunek przesunięcia czasowego do okresu. Praktyczna realizacja pomiaru fazy wymaga określenia punktu odniesienia, tj. o fazie 0.