Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Tematyka szkolenia


Powiększenie

Proponujemy szkolenia z zakresu:

DIAGNOSTYKA I OCENA STANU DYNAMICZNEGO MASZYN,  
SYSTEMY NADZORU STANU TECHNICZNEGO.

Czas trwania szkolenia: 14h lekcyjnych - (45minut godzina lekcyjna) w rozbiciu na dwa dni po 7h. Zakres szkolenia obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.

Koszt szkolenia bez względu na ilość osób liczony jest od godziny lekcyjnej plus koszty dojazdu; maksymalna liczba uczestników objętych szkoleniem wynosi 10 osób. W koszt szkolenia wliczone są darmowe materiały szkoleniowe (prezentacja na CDrom).

Zakres szkolenia - część teoretyczna

1.  Podstawowe nazwy i określenia w diagnostyce drganiowej.
 • drgania
 • wielkości charakteryzujące drgania
 • rodzaje badań diagnostycznych maszyn i urządzeń
 • zakres i częstotliwość badań
2.  Korzyści wynikające z działalności diagnostycznej w zakładzie przemysłowym.
 • remont planowany
 • remont uwarunkowany stanem maszyny
3.  Prowadzenie pomiarów drgań.
 • aparatura pomiarowa
 • określenie punktów pomiarowych
 • pomiary
 • etapy badań stanu technicznego maszyn
 • obowiązki właściciela maszyn, obowiązki wykonawcy badań
4.  Umowne klasy stanu dynamicznego maszyn (kryteria oceny i normy).

5.  Systemu nadzoru  technicznego.

6.  Wczesne wykrycie wady, diagnoza i przewidywanie awarii - analiza częstotliwościowa drgań.
 • drgania pochodzące od niewyważania i ich analiza
 • drgania pochodzące od niewspółosiowości  i ich analiza   
 • drgania pochodzące od luzów, złego posadowienia i ich analiza
 • drgania aerodynamiczne (układy łopatkowe) i ich analiza
 • drgania przekładni zębatych i ich analiza
 • drgania przekładni pasowych i ich analiza
 • drgania pochodzące od rezonansów i ich analiza
 • drgania natury elektromagnetycznej siników i ich analiza
 • drgania uszkodzonych łożysk tocznych i ich analiza i ich analiza
 • drgania uszkodzonych łożysk ślizgowych i ich analiza i ich analiza          
7.  Programy komputerowe używane w diagnostyce maszyn - przegląd.

Zakres szkolenia - część praktyczna

1. Część praktyczna obejmuje procedurę związaną z pomiarami drgań.
 • klasyfikację maszyn wg normy ISO 10816
 • ustalenie zakresów pomiarowych
 • wyznaczenie punktów pomiarowych
 • wyznaczenie trasy pomiarowej
 • określenie harmonogramu badań okresowych stanu dynamicznego maszyn
 • pomiary drgań na maszynach wirujących
 • odczyt i analiza wyników pomiarowych dla różnego typu usterek
 • przykłady rozwiązanych problemów diagnostycznych
2. Podstawy teoretyczne wyważania wirników maszyn.
 • wybrane metody wyważania
 • wyważanie wirnika wentylatora w łożyskach własnych
 • wyznaczenie miejsca zamocowania masy korekcyjnej metodą prób
 • procedura wyważania jednopłaszczyznowego
 • procedura wyważania dwupłaszczyznowego
 • klasy dokładności wyważania
 • praktyczne wyważanie wirnika  na modelu maszyny wirnikowej