Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 O osiowaniu


Powiększenie
Powiększenie

Jednym z najważniejszych warunków długoletniej bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest dokładne ustawianie sprzęgniętych z sobą maszyn.

Zwiększenie produkcji i wydajności pociąga za sobą zastosowanie maszyn o wyższych obrotach wirników, zwiększenie mocy przenoszonych przez sprzęgnięte maszyny oraz zmniejszenie rezerw materiałowych. Ponieważ nowoczesne maszyny mimo wyższych obrotów i większych obciążeń ze względu na koszty są coraz lżejsze i mają coraz mniejsze rezerwy wytrzymałościowe, należy dążyć do zapewnienia im optymalnych warunków pracy. Znaczący udział w tych uwarunkowaniach ma optymalne ustawienie maszyny polegające między innymi na dokładnym ustawieniu współosiowość wałów zespołów maszyn.

Można wyróżnić następujące rodzaje niewspółosiowości:
  • niewspółosiowość zesprzęglonych wałów maszyn,
  • niewspółosiowość osi stojaków łożyskowych do osi wału - niewspółosiowość,
  • stojaków łożyskowych z osią wału (skoszenie, przesunięcie równoległe),
  • powoduje obciążenie wału zmiennymi siłami oraz reakcjami maszyny w postaci,
  • zmian dynamicznych np. zmiana prędkości krytycznych wirnika,
  • niewspółosiowość korpusów z osią wirnika,
  • koła pasowe nie znajdują się w jednej płaszczyźnie,
Podstawowym procesem przy ustawianiu maszyn jest osiowanie wałów według sprzęgieł oraz korekcja "kulawej łapy".
W latach osiemdziesiątych pojawiły się pierwsze laserowe przyrządy do ustawiania maszyn, które skutecznie ułatwiły i zwiększyły dokładność tej operacji. Na rysunku 2 przedstawiona jest dokładność ustawiania maszyn przy zastosowaniu różnych metod osiowania.

Dla napędów zesprzęgnietych poprzez przekładnie pasową bardzo  ważne jest ustawienie kół pasowych w jednej płaszczyźnie.