Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Symptomy


Powiększenie

Charakterystyka składowych drgań.

 
Drgania maszyny spowodowane niedoważeniem wirnika pojawiają się głównie w płaszczyźnie promieniowej, przy czym dla niewyważenia statycznego, kierunek drgań promieniowy jest zgodny w fazie na obu łożyskach wirnika.
 
Amplituda drgań jest stacjonarna.  W widmie drgań wyraźnie dominuje częstotliwość obrotowa ( 1 x obroty wirnika ). W przypadku ugięcia wału występują drgania promieniowe i osiowe, przy czym drgania promieniowe są w fazie natomiast drgania osiowe są w przeciw fazie. W przypadku gdy  drgania promieniowe i osiowe są w przeciw fazie mamy do czynienia ruchem wahliwym maszyny, co może wskazywać na powiększone luzy poosiowe w łożyskach i niedoważenie wirnika.
 
Wirniki doważa się wtedy, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna tolerancja drgań.
  
Doważanie.
Trend prędkości drgań przed (VRMS=4.13mm/s)
i po doważaniu(VRMS=1,88mm/s).
Widmo prędkości drgań przed doważaniem.
Widmo prędkości drgań po doważaniu.