Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Program Wizual


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Proponujemy Państwu zakup programu Wizual do wizualizacji drgań.
Oferta zawiera jednodniowe szkolenie z obsługi programu.

Program Wizual zawiera prosty edytor rysunku umożliwiający narysowanie modelu mierzonego obiektu i wprowadzenie danych wejściowych: nazwy, ilości punktów pomiarowych oraz wymiarów obiektu (często rozmieszczenie punktów jest automatycznie definiowane przez program komputerowy). Program pozwala na pomniejszanie i powiększanie obszarów modelu oraz obracać model w przestrzeni. Rysunek modelu jest zapisany w pamięci komputera.

Wcześniej ustalona trasa pomiarowa zapewnia  poprawność pomiarów w danych punktach. Pomiarem najczęściej objęte są najbardziej istotne punkty pomiarowe. Ponadto trzeba założyć stacjonarność sygnałów w czasie trwania pomiarów oraz uwzględnić stałą sztywność niektórych elementów maszyny. Mierzone są wielkości charakteryzujące drgania i  fazy  tych wielkości np. prędkość drgań i jej faza w trzech kierunkach dla każdego punktu

Pomiar obrotów jest używany jako pomiar odniesienia fazy ( tzn. w momencie przejścia znacznika przez sondę obrotów dokonywany jest pomiar prędkości drgań i jej fazy). Pomiarem odniesienia może być również sygnał z drugiego czujnika do pomiaru drgań (w tym celu musimy dysponować analizatorem dwukanałowym), np. podczas pomiarów rurociągu, gdzie składowa drgań nie jest związana z obrotami maszyny wirującej, a np. z drganiami własnymi rurociągu. Wielkość drgań charakteryzuje amplitudę ruchu, faza natomiast względny ruch pomiędzy punktami pomiarowymi.

Związek czasowy sygnału odniesienia i sygnałów drganiowych ukazuje rys.3. przy uproszczeniu sygnału drganiowego do jednohamonicznego okresowego vn(t)=Vnsin(2pft+jn), gdzie  n to numer punktu pomiarowego.

Program komputerowy umożliwia wizualizację drgań obiektów i urządzeń w układzie przestrzennym. Uwidocznione w nim są wartości i fazy drgań danego obiektu w trzech prostopadłych do siebie kierunkach ( H-horizontal (poziomym),V-Vertical (pionowym),A-axial (osiowym) ).

Program ułatwia w dużym stopniu diagnostykę maszyn wirujących i ich fundamentów:
  • statyczne i dynamiczne niewyważenie,
  • niewspółosiowość,
  • "miękką łapę"
  • luźne części
  • rezonanse
  • pęknięcia
Cały proces składa się z trzech części:
  • definicji modelu i ustaleniu punktów pomiarowych
  • zbieranie danych pomiarowych
  • wizualizacji drgań